home e-mail
  

Spedycja

 Drobnica  

  Spedycja morska  

  Spedycja lotnicza  

   Spedycja kolejowa  

 

 

 

 

Całopojazdowa i częściowa

 • krajowa
 • międzynarodowa

Osoby kontaktowe:


Grażyna Komar - email: g.komar@bussped.pl
Małgorzata Makowska - email: m.makowska@bussped.pl

 


 

 Drobnica

 

 

Posiadamy regularne linie drobnicowe do i z Polski w następujących kierunkach:

 • Wielka Brytania
 • Holandia
 • Belgia
 • Niemcy
 • Włochy
 • Francja
 • Czechy
 • Rosja
 • Azja Południowo-Wschodnia
 • USA
 • Kanada
 • Australia

Osoby kontaktowe:

 

Jan Panfil (W.Brytania, Holandia, Rosja) - email: j.panfil@bussped.pl
Małgorzata Makowska (Belgia, Niemcy) - email: m.makowska@bussped.pl
Grażyna Komar (Włochy, Czechy) - email: g.komar@bussped.pl
Arkadiusz Mikulski (Estonia) - email: a.mikulski@bussped.pl

 

 

 Spedycja morska

 

 

Oferujemy transport morski całokontenerowy i częściowy w imporcie i eksporcie z Polski obejmując swoim zasięgiem działania Azję Południowo-Wschodnią a zwłaszcza takie kraje jak:

 • Hong Kong
 • Tajwan
 • Korea
 • Wietnam
 • Indie
 • Japonia

oraz inne kontynenty, a w szczególności kraje takie jak:

 • Australia
 • USA
 • Kanada

 

 

 Spedycja lotnicza

 

Możemy nadać lub sprowadzić przesyłkę drogą lotniczą z całego świata. Jesteśmy agentami najważniejszych towarzystw lotniczych co umożliwia nam oferowanie na rynku konkurencyjnych stawek. Główny obszar naszego działania to Azja Południowo-Wschodnia i Ameryka Północna gdzie mamy swoich sprawdzonych agentów.


Główne kierunki działalności naszej spedycji lotniczej to:

 • USA
 • Chiny
 • Korea
 • Hong Kong
 • Tajwan
 • Australia

 

 

 Spedycja kolejowa

 

Oferujemy transport kolejowy i kolejowo - drogowy w całej Europie. Specjalnością naszej firmy jest transport metali z Rosji tranzytem przez Polskę do Europy Zachodniej. W Dorohusku na granicy polskoukraińskiej oferujemy składowanie towarów i przeładunki z ukraińskiego taboru kolejowego na samochody lub kolej polską.

 

Projekt i wykonanie:
Uninet Polska

Adres siedziby:
02-234 Warszawa
ul. Działkowa 117

Telefony:
(022) 846 11 89
(022) 846 13 60